Publikujte vlastní PR články

Díky webu welery.cz můžete snadno publikovat vlastní PR články, které budou propagovat Vás, Vaši firmu, produkty nebo nabízené služby. Vložením vlastního článku získáte nejen reklamní text, který Vás bude propagovat, ale zároveň také cenné zpětné odkazy, které můžete do svého PR článku také umístit.


Pro přidání nového PR článku, prosím, navštivte sekci: Vložte svůj článek. Využijte jedinečné příležitosti k propagaci Vaší firmy! Využijte PR články!Nejnovější PR články:

Somatoformní poruchy

Opakované uvádění tělesných symptomů se žádostmi o vyšetření. Má vztah k nepříjemným životním událostem, psychologické příčiny pacient obvykle odmítá. Různé formy psychoterapie včetně emdr jsou velmi vhodnou volbou při léčbě.

F45.0 Somatizační porucha – mnohočetné, opakované a často se měnící somatické symptomy. Často jsou přítomny zřetelné deprese a úzkost. Průběh poruchy je chronický a kolísavý, často může docházet k závislosti na lécích. Diagnostická vodítka: a) trvání alespoň dva roky, bez somatického vysvětlení, b) odmítání přijmout radu nebo ujištění více lékařů, že není somatické vysvětlení, c) zhoršení sociálního a rodinného fungování.

Diferenciální diagnóza: hypochondrická porucha je zaměřena na přítomnost základního progresivního  a vážného chorobného procesu, dále cílem vyšetření je snaha potvrdit základní onemocnění, léku se bojí, časté návštěvy u lékaře mají za úkol ujistit pacienta. U somatizačních poruch  má dožadování se vyšetření za cíl odhalit příčinu příznaků a odstranit je, časté nadužívání léků.

F45.1 Nediferencovaná somatizační porucha – chybí také podklad pro symptomy.

F45.2 Hypochondrická porucha – má jednu nebo více vážných a progredujících fyzických poruch, stálé stesky. Zaměřuje svou pozornost pouze na jeden nebo dva orgány nebo orgánové systémy. Často jsou přítomny zřejmá deprese a úzkost. Dif. Diag. Somatizační porucha více menších a často se měnících stesků. U hypochondrie se klade důraz na přítomnost samostatné poruchy a její budoucí důsledky než na jednotlivé symptomy.

U hypochondrie není víra v onemocnění tak pevná jako u depresivních a schizofrenních poruch, které jsou doprovázeny somatickými bludy.

F45.3 Somatomorfní vegetativní dysfunkcePsycholog Praha říká, že pacient symptomy jako by byly vyvolány tělesnou poruchou systému nebo orgánu, který je z velké části nebo úplně pod vegetativní inervací a kontrolou. Nejobvyklejší a nejnápadnější případy postihují systém kardiovaskulární (srdeční neuróza), respirační (psychogenní hyperventilace a škytavka) a gastrointestinální (žaludeční neuróza a nervový průjem). Symptomy jsou obvykle dvojího druhu – stížnosti založené na objektivních příznacích vegetativního podráždění, jako jsou palpitace, pocení, červenání, tremor. Druhý typ je charakterizován idiosynkratickými, subjektivními a nespecifickými symptomy (prchavé bolesti, nadmutost, pálení, tíže, sevřenost). Diagnostická vodítka: měly by být přítomny všechny následující podmínky – a)příznaky vegetativní aktivace, b) přídatné subjektivní příznaky, vztahující se ke specifickému orgánu nebo systému, c) zabývání se možností a obava z vážné poruchy určitého orgánu nebo systému, které neodpovídá na opakované vysvětlování a ujišťování lékařů, d) neprokázala se žádná signifikantní porucha struktury nebo funkce dotyčného orgánu nebo systému. Vhodné je zvážit psychoterapii emdr.

Dif. Diag. Od generalizované úzkostné poruchy se liší důsledným zaměřením na somatický zdroj.

F45.4 Přetrvávající somatomorfní bolestivá porucha – stížnosti na stálou, těžkou a skličující bolest, která se nemůže plně vysvětlit fyziologickým procesem nebo tělesnou poruchou. Výskyt emočního konfliktu.

F45.8 Jiné somatoformní poruchy – nejsou udávány potíže spojené s vegetativním nervovým systémem a omezují se na specifické systémy nebo části těla. Jsou to poruchy jako např. skřípání zubů, pocit cizího tělesa v hrdle (globus hystericus), křečovité pohyby, ekzémy.

Read Users' Comments (0)

Zeptejte se

Zaujal Vás na internetu náš psycholog praha 1 a chtěli byste se ohledně našich služeb ještě na cokoliv zeptat? U nás se můžete spolehnout na to, že na všechny Vaše dotazy Vám poskytneme upřímnou a stručnou odpověď, takž [...] Continue Reading…

Read Users' Comments (0)

Trust with your problems mental problems

Sometimes people get to an unpleasant situation when professional help would be good for them. If some problems trouble you which you should discus with someone, don´t hesitate to bet to a psychologist Prague http://psycholog-holcner. [...] Continue Reading…

Read Users' Comments (0)

Zvyšte si sebevědomí

Máte pocit, neuž nemáte pro co žít? Vaše špatná zkušenost a minulost Vámi otřásla tak, že se v noci hrůzou budíte a nemůžete spát? Vůbec si nevěříte a máte pocit, jako byste spíše přežívali, než žili? Rozhodně potřebujete profesionální pomoc Continue Reading…

Read Users' Comments (0)

Psycholog s mnohaletou praxí nabízí své služby

Navštívili jste už mnoho poraden a klinik, o nichž jste byli stoprocentně přesvědčeni, že Vás z Vašich problémů dostanou, avšak již po pár sezeních jste došli k opačnému názoru, a to proto, že se Vám daný člověk dostatečně nevěnoval nebo jste opakovali daná cvičení [...] Continue Reading…

Read Users' Comments (0)

Chcete to nejvýhodnější osvětlení? Potom vsaďte na LED

Fakt, že LED osvětlení má mnoho výhod, už většina z nás ví. Jestliže i Vy patříte k těm, kteří se rozhodli svou domácnost vybavit těmito světly, potom je to jedině dobře. V domácnostech je to již zcela běžné, ale co když je zapotřebí osvítit skutečně velký prostor? Na to [...] Continue Reading…

Read Users' Comments (0)

Přeprava nadměrných nákladů a kontejnerů přes moře

Lodní doprava je v současnosti velmi hojně využívaná zejména firmami, které potřebují převážet nadměrné náklady nebo dokonce i kontejnery. Pokud tedy i Vaše firma potřebuje poslat něco obdobného, tak se určitě neváhejte spolehnout právě na lodní dopravu, která je v tomto případě optimální volbou. Nebude problém přepravit veškeré objemnější zásilky, ale [...] Continue Reading…

Read Users' Comments (0)

Chcete-li sedět zdravě, pořiďte si kvalitní kancelářskou židli

To, na čem v kanceláři sedíte, je snad tím nejdůležitějším kusem nábytku v celé místnosti. Samozřejmě, že je velmi důležitý celkový vzhled místnosti a to, abyste se v ní cítili příjemně a útulně. Jistě se ale shodneme na tom, že moc příjemně se cítit nemůžete, když Vás něco bolí. A práce nesprávně [...] Continue Reading…

Read Users' Comments (0)

 Page 1 of 483  1  2  3  4  5 » ...  Last »